EN  |  PL

Analityka
Nadzór
Integracja

Konsalnet iCCTV to innowacyjna i kompleksowa usługa, polegająca na inteligentnej analizie obrazu z kamer. Dzięki jej możliwościom osiągasz wyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczności ochrony.

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h.

Zobacz nasze video

Wideo weryfikacja

Dzięki usłudze wideo weryfikacji zdarzeń alarmowych pochodzących z systemu iCCTV podniesiesz poziom bezpieczeństwa i ograniczysz straty.

Wideo obchód

Dzięki usłudze wideo obchodu zoptymalizujesz ochronę obiektu.

Wykrywanie intruza

Uszczelnisz i zoptymalizujesz ochronę dzięki funkcji automatycznego wykrywania intruza w zakazanych strefach.

Rozpoznawanie rodzaju obiektu

Uzyskasz pełen nadzór nad rodzajem ruchu (osobowego, samochodowego itp.) oraz zapobiegniesz niepożądanym zdarzeniom jak na przykład wypadkowi w zakładzie pracy.

Transkodowanie obrazu

Dzięki funkcji kompresji wideo będziesz mógł podłączyć do iCCTV obraz z kamer z takich miejsc gdzie nie są dostępne stałe łącza internetowe. Ograniczysz koszty transmisji oraz podniesiesz standard monitoringu w firmie.

Rozpoznawanie twarzy

Dzięki funkcji rozpoznawania twarzy natychmiast zidentyfikujesz nieuprawnioną osobę dzięki połączeniu z bazą danych. Rozpoznanie twarzy pracowników uszczelni kontrolę dostępu do obiektu oraz da dodatkową wiedzę na temat obecności pracownika w pracy.

Funkcja znikającego obiektu

Funkcja wykrywania znikającego przedmiotu da ci natychmiastową wiedzę na temat ruchu towarowego w twoim sklepie i magazynie. Dzięki danym z iCCTV możesz między innymi zoptymalizować proces dostaw.

Wykrywanie pojawiającego się obiektu

Zapewnisz dodatkowe bezpieczeństwo w swoim obiekcie dzięki natychmiastowej wiedzy o pojawieniu się podejrzanego przedmiotu.

Zliczanie osób

Dzięki funkcji zliczania określisz bardzo precyzyjnie przepływy osób na swoim obiekcie.
Będziesz mógł zoptymalizować systemy budynkowe do natężenia ruchu.
Zaproponujesz swoim najemcom bardziej efektywną reklamę.e dzięki natychmiastowej wiedzy o pojawieniu się podejrzanego przedmiotu.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Dzięki integracji iCCTV z systemem awizacji pojazdów uzyskasz natychmiastową wiedzę, czy dany pojazd jest uprawniony do wjazdu na teren obiektu oraz skrócisz czas dostaw.

Automatyczny monitoring poruszającego się obiektu

Podniesiesz skuteczność monitoringu dzięki temu, że iCCTV będzie automatycznie weryfikować pozycję obiektu wskazanego przez operatora.

Poznaj wyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczności ochrony

Najedź na ikonę aby dowiedzieć się więcej (odkryto: 0%)

Wykrywanie niebezpiecznych
sytuacji na parkingu
Rozpoznawanie osób zapisanych
w bazie danych klienta
Wykrywanie niebezpiecznych
przedmiotów
Skuteczna ochrona terenu zewnętrznego
bez fałszywych alarmów
Wykrywanie zabronionego
ruchu pieszego
Wykrywanie podejrzanych
zdarzeń poprzez algorytmy
czasowe
Integracja systemu nagrań
z innymi systemami bezpieczeństwa
Uszczelnienie kontroli
ruchu samochodowego
Uszczelnienie kontroli dostępu
poprzez rozpoznawanie
twarzy pracowników
Zaawansowane usługi wideo
monitoringu oraz bezpieczna
archiwizacja wideo

zwiększenie efektywności biznesu

Najedź na ikonę aby dowiedzieć się więcej (odkryto: 0%)

Optymalizacja w komercyjnym
zarządzaniu parkingiem
Skrócenie czasu
dostaw i załadunków
Wykorzystanie
starych kamer
Optymalizacja
ochrony
Zapobieganie
wypadkom
Możliwość korzystania
z kamer różnych
producentów
Analiza konwersji odwiedzin
sklepu na sprzedaż
Dodatkowe możliwości
nadzoru nad wybranymi
sektorami w sklepie
Ograniczenie strat
związanych z kradzieżami
Mapa ciepła czyli
wsparcie dla
marketingu sprzedaży
Zliczanie i analiza
ruchu osobowego
w centrum handlowym

Elastyczność

Najedź na ikonę aby dowiedzieć się więcej (odkryto: 0%)

Monitoring bez stałych łączy intenetowych
dzięki transkodowaniu obrazu
Jedno centrum monitoringu
dla kilku obiektów
Możliwość tworzenia nowych funkcji
poprzez łączenie różnych analityk obrazu
Stosowanie różnych analityk
przy wykorzystaniu jednej kamery
Dostosowanie usług do natężenia ruchu
osobowego i samochodowego
Rozbudowa bez
konieczności wymiany
całej infrastruktury
Funkcje systemu oraz zasoby
Konsalnet dostosowane
do aktualnych potrzeb klienta

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www jest Konsalnet Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 55, KRS: 0000061197, NIP: 526-02-08-094, REGON: 008087259; kapitał zakładowy w wysokości 37 784 500,00 złotych; adres poczty elektronicznej: dok@konsalnet.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można zgłosić odpowiednie żądanie poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: dok@konsalnet.pl

X

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www jest Konsalnet Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 55, KRS: 0000061197, NIP: 526-02-08-094, REGON: 008087259; kapitał zakładowy w wysokości 37 784 500,00 złotych; adres poczty elektronicznej: dok@konsalnet.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można zgłosić odpowiednie żądanie poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: dok@konsalnet.pl

X