EN  |  PL

analitics
supervision
integration

Konsalnet iCCTV is an innovative and comprehensive service that consists in intelligent analysis of camera image. It offers higher level of security and protection effectiveness, better business efficiency and flexibility

Fill in form

Fill in form and our consultant will contact you in 24h.

watch our video

Video verification

Thanks to the service of video verification of alarm events from the iCCTV system, you will increase security system and limit your losses.

Video rounds

The video rounds service enables facility security optimisation.

Intruder detection

Security will be tightened and optimised due to automatic intruder detection in prohibited zones.

Item type recognition

Full surveillance over type of traffic (people, vehicles, etc.), preventing unnecessary events such as accidents at work.

Image transcoding

The video compression function will enable connecting image from cameras from such locations where no fixed internet link is available to the iCCTV. Transmission costs will be limited and monitoring standard will be increased.

Face recognition

Thanks to face recognition function, unauthorised persons will be immediately identified. Employee face recognition will tighten premises access control and will provide additional awareness of employee presence at work.

Vanishing item function

The vanishing item function will enable instant awareness of product traffic in your store or warehouse. The iCCTV will enable you to, among other things, optimise product replenishment.

Appearing item function

Additional security will be provided in the facility thanks to instant awareness of presence of a suspicious item.

Headcount

The headcount function will enable very precise people flow determination in the facility. Possibility to optimise building system according to traffic intensity. More effective advertising depending on traffic intensity.

Car registration plate recognition

Due to integration of iCCTV with vehicle advice systems, you will be instantly notified if a vehicle is entitled to enter the premises and delivery times will be shorter.

Automatic monitoring of a moving item

Monitoring efficiency improved thanks to iCCTV automatically verifying the location of an item indicated by the operator.

higher level of security and protection effectiveness

Click on infograhic and learn more (explored: 0%)

Detecting dangerous situations
in the car park
Recognition of people saved
in the client’s database
Detecting
dangerous items
Effective protection of outdoor
areas without false alarms
Detecting prohibited
pedestrian traffic
Detecting suspicious events
by time algorithms
Integration of recording system
with other security systems
Tightening control
of vehicle traffic
Safe video
archives
Advanced video
monitoring services

better business efficiency

Click on infograhic and learn more (explored: 0%)

Optimisation in commercial
car park management
Shortening delivery
and unloading times
Use of existing
cameras
Security
optimisation
Preventing
accidents
Possibility to use cameras
by other manufacturers
Analysis of conversion
of visiting store into sales
Additional opportunity to supervise
selected sectors of the store
Limiting theft
losses
Heat maps, i.e. support
for sales marketing
Counting and analysis
of people traffic
in the shopping centre

Flexibility

Click on infograhic and learn more (explored: 0%)

Monitoring without fixed internet
links thanks to image transcoding
A single monitoring centre
for several facilities
Possibility to create new functions
by combining various image analysis
Using various analysis
for a single camera
Tailoring services to people
and vehicle traffic intensity
Extension without the need
to exchange the entire infrastructure
System functions and Konsalnet
resources tailored to
actual client needs

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www jest Konsalnet Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 55, KRS: 0000061197, NIP: 526-02-08-094, REGON: 008087259; kapitał zakładowy w wysokości 37 784 500,00 złotych; adres poczty elektronicznej: dok@konsalnet.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można zgłosić odpowiednie żądanie poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: dok@konsalnet.pl

X